ORIRAF | Rafal Tarnawski

CARGO PLATFORM:

e-MAIL:

PHONE

  • PL 00 48 604 457 053

Follow me on:
Facebook

BIO / ARTIST STATEMENT

EN
Oriraf - Rafal Tarnawski was born in Wrocław, Poland. In 1986 he moved to Lund, Sweden, where he graduated from the School of Graphic Design and spent several years working with photography, graphics, illustration and advertising. In 2006 he returned to Warsaw, Poland to study sculpture techniques at the Academy of Fine Arts. Oriraf utilizes a wide range of materials and techniques to deliver unexpected interpretations of the sculpted human figure; to distort, deconstruct, or encase his forms and reveal an emotional or physical situation - or to tell a story. For him, art is a form of communication - universal communication at a higher level, the level of aesthetics and beauty, that ethereal substance that is the core of this universe and gives meaning to our lives. Oriraf started his sculpting career in Warsaw at the Academy of Arts in Professor P. Gawron’s workshop. Since then, he has been sculpting full-time and has exhibited his work regularly in Sweden, also in multiple solo and group shows in Warsaw, Poland. All the sculptures (that are not in private collections) are for sale. For more information contact the artist via e-mail: or call +48 604 457 053

PL
Oriraf - Rafał Tarnawski urodził się w Wrocławiu. W 1986 roku przeniósł się do Lund w Szwecji, gdzie ukończył z szkołę projektowania graficznego. Przez następne lata zajmował się fotografią, grafiką, ilustracją i reklamą. W 2006 roku powrócił do Polski z zamiarem studiów rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Oriraf wykorzystuje szeroką gamę materiałów i technik, aby przekazać charakter portretowanych postaci. Poprzez zniekształcenie i dekonstrukcje formy nawiązuje do sytuacji emocjonalnych lub fizycznych - w celu opowiedzenia jakiejś historii. Sztukę traktuje jako formę komunikacji. Uniwersalnej komunikacji na wyższym poziomie. Na poziomie estetyki i piękna - tej eterycznej substancji, która jest podstawą tego wszechświata i nadaje sens naszemu życiu. Jako rzeźbiarz, Oriraf rozpoczął swoją karierę w Warszawie na Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. P. Gawron. Od tego czasu prezentował swoje prace na indywidualnych i zbiorowych wystawach w Polsce i Szwecji. Wszystkie prace (oprócz tych znajdujących się w kolekcjach prywatnych) są na sprzedaż. W celu uzyskania dodatkowej informacji prosimy o kontakt: e-mail: lub tel +48 604 457 053